Change your cover photo
Feltöltés
Change your cover photo
"Együtt Nádasdért" Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület
+3694524058

Az „Együtt Nádasdért” Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesületet 1997-ben alakult, azzal a céllal, hogy az itt élők problémáinak megoldására, szabadidejük hasznos eltöltésére nyújtson lehetőséget. Célunk olyan programok létrehozása, mely a település fejlődését szolgálja, és a lakók igényeivel összhangban áll. Az egyesület 2010 óta közhasznú.
1997 óta az egyesületünk a kiadója a Hétdombi Hírek elnevezésű közösségi újságnak. Ami a helyi közérdekű információk hordozója, dokumentálja a közösségi eseményeket, a kulturális értékeket. A civil nyilvánosság eszköze. A Nádasdi Teleházat 1999. április 17-én nyitottunk meg.
2009-ben egyesületünk elnyerte az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér címbirtokos címet, ezáltal jogosult lett a művelődési ház felújítására. Az idei évtől, az IKSZT működtetési kötelezettség lejártával egyesületünk közfeladat-ellátási szerződés keretében végzi tovább Nádasd közművelődési feladatait, a művelődési ház működtetésével.
Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet hagyományőrző tevékenységeire (rönkhúzás, húsvéti tojásdobás, locsolás, kézi aratás, szüreti felvonulás, betlehemezés stb.), valamint átfogó környezetvédelmi programokat valósít meg (falu-nagytakarítás), helyi termelői piacot működtet. Testvér-települési kapcsolat ápolunk az erdélyi Alsósófalvával.
Az egyesület működéséhez nélkülözhetetlen az önkéntesség, hiszen olyan átfogó programokat valósítunk meg, amelyhez az egy fő foglalkoztatott és a tagság mellé egy 30 fős önkéntesekből álló csoport is szükséges.
Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében: fejleszti a lakosság egészséges lokálpatriotizmusét; segíti a meglévő közösségek működését, újak alakulását, hagyományőrző, kulturális programok, események szervezését; figyelmet szentel a lakosság testi, lelki egészségének megóvására, javítására; a hagyományőrzés keretén belül ápolja és átörökíti a népi kismesterségeket; fenntartja a határainkon túl élő magyarokkal való baráti kapcsolatot; mozgósítja a lakosságot a falukép szépítésének érdekében környezetének rendbetételére, történelmi, természeti és építészeti értékeinek megóvására; kiadja és terjeszti a falu lapját.