A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (továbbiakban: SZNM – MOKK) http://www.kozossegekhete.hu weboldal felhasználási feltételeit, az adatvédelmi irányelveket és a jogi tudnivalókat az alábbiakban ismertetjük:

A http://www.kozossegekhete.hu honlap Felhasználója a honlap látogatója. A Felhasználó a honlap látogatásával egyben elfogadja a honlap felhasználási feltételeit.

Az adatvédelmi irányelveink arról szólnak, milyen gyakorlatot követünk az oldalon közzétett, a Felhasználóktól származó adatok gyűjtése, felhasználása és megosztása során. Kérjük, olvassa el a Felhasználási feltételek teljes szövegét, mielőtt adatokat ad meg ezen az oldalon.

Ha Felhasználási feltételekben változás történik, a változtatások felkerülnek a weboldalra. Kérjük, bizonyos időközönként ellenőrizze a Felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztatót, különösen, mielőtt személyes azonosításra alkalmas információkat közölne az oldalon keresztül. A Felhasználó automatikusan elfogadja a Felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató változásait azzal, hogy a változtatás után a honlapot tovább használja.

Miközben a weboldalon lapozgat, lehetőség van bizonyos adatok passzív gyűjtésére (tehát anélkül, hogy aktívan megadná az információkat) különböző technológiák segítségével, ilyenek például az Internet Protocol címek, cookie-k, Internet tag-ek, illetve navigációs adatgyűjtések. A weboldal látogatásával Ön beleegyezik ezek használatába.

Weboldalunkon szerepelhetnek linkek vagy más weboldalakra történő utalások. Kérjük annak tudomásulvételét, hogy nem ellenőrzünk más weboldalakat, és adatvédelmi irányelveink sem érvényesek ilyen weboldalakra. Javasoljuk, hogy minden olyan weboldalnak, amelyre belép, olvassa el az adatvédelmi irányelveit.

A http://www.kozossegekhete.hu weboldalon található összes tartalom (szöveg, fotó, video), az oldalak kialakítása, beleértve az adatszerkezetet, struktúrát is, az SZNM – MOKK szellemi tulajdona és szerzői jogi törvények védelmét élvezi. Tartalmat letölteni csak személyes célra lehet, a tartalom másolása, módosítása, sokszorosítása, továbbadása, kereskedelmi forgalomba hozatala, személyes céltól eltérő bármely egyéb célra történő felhasználása az SZNM – MOKK előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

A honlapról információkat átvenni csak eredeti formában lehet azzal a feltétellel, hogy egyértelműen meg kell jelölni az információ forrásául szolgáló oldalt www.kozossegekhete.hu/aloldal formában.

A honlap tartalmának jogosulatlan felhasználása jogi következményekkel jár.

Az SZNM – MOKK, mint a weboldal tulajdonosa minden ésszerűen elvárhatót megtesz azért, hogy az oldalon aktuális és pontos információkat helyezzen el, de nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, pontosságáért vagy teljességéért. Az oldal tulajdonosát nem terheli felelősség semmiféle olyan kárért, amely Felhasználóinak az oldalhoz való hozzáféréséből vagy hozzá nem féréséből eredhet, illetve abból, hogy a Felhasználók az oldalon közölt információkra támaszkodtak.

A weboldal speciális elemei, ezek jellemzői és a velük kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató:

A www.kozossegekhete.hu weboldalon megadott adatok kezelője a Szabadtéri Néprajzi Múzeum.

A www.kozossegekhete.hu weboldal célja, hogy a Közösségek Hete programsorozatra regisztrált magyarországi múzeumok, közművelődési intézmények, könyvtárak, civil szervezetek, közösségek adatairól és program kínálatáról a felhasználókat a lehető legpontosabban, de a teljesség igénye nélkül tájékoztassa. A www.kozossegekhete.hu oldal programkereső tartalmának feltöltését, frissítését a Közösségek Hete programhoz csatlakozott muzeális, könyvtári, közművelődési intézmények, civil szervezetek, közösségek által kijelölt felhasználók végzik. A programhoz regisztrációval csatlakozott intézmények, szervezetek, közösségek számára az SZNM-MOKK hozzáférési kódot biztosít, amellyel a profiljukat önállóan szerkeszteni tudják.

A www.kozossegekhete.hu oldal Programkereső menü tartalma azon muzeális, könyvtári, közművelődési intézmények, civil szervezetek, közösségek tulajdonát képezi, amelyek szöveges vagy képi anyagát szolgáltatták.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központnak jogában áll nyilvánosságra hozni a programban résztvevők és a felhasználók által a weboldalnak küldött, feltöltött posztolt, email-ben küldött vagy egyéb formában továbbított anyagokat, kizárólagos döntési joga van a weboldalhoz kapott anyagok használatáról, azokat kibővítheti, vagy törölhet belőlük a közreadás előtt.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központnak nem kizárólagos, jogdíjmentes, örökös (állandó) joga, hogy bármilyen az oldalára feltöltött, posztolt stb. anyaggal rendelkezzen bármilyen formában beleértve (korlátozás nélkül) nyomtatásban és elektronikusan is.

Az SZNM – MOKK nem felel a muzeális, könyvtári, közművelődési intézmények, civil szervezetek, közösségek által feltöltött információk tartalmáért, azokat rendszeresen nem ellenőrzi. A felhasználó az intézménye számára létrehozott hozzáférési kód használatával kötelezi magát arra, hogy csak olyan információkat, adatokat, fotókat, videókat, stb. jelentet meg a www.kozossegekhete.hu felületén, amely sem a SZNM – MOKK, sem az intézménye, sem harmadik fél jogait nem sérti. Amennyiben jogsértés történik vagy jogsértés gyanúja áll fenn, a SZNM – MOKK jogosult a tartalom eltávolítására mindaddig, amíg a jogsértés esete nem tisztázódik.

Amennyiben az SZNM- MOKK szúrópróbaszerű ellenőrzés során a www.kozossegekhete.hu bármely felületén jogszabályba ütköző, mások jó hírnevét sértő, trágár, vagy közízlést sértő tartalmat talál, jogosult annak azonnali eltávolítására és a tartalmat megjelentető regisztrációjának törlésére.

Vonatkozó jogszabályok:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2003. évi XCVII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

Jogorvoslati lehetőségek:

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokat a jogszabályokban előírt módon kezelje. Amennyiben Felhasználó ennek ellenére úgy érzi, hogy sérült a személyes adatok védelméhez való joga, kérjük, azt haladéktalanul jelezze a Szabadtéri Néprajzi Múzeum felé a következő módok valamelyikén: cselekvokozossegek@sznm.hu címre küldött levélben, vagy postacímünkre küldött levélben (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2000 Szentendre, Sztaravodai út).

Amennyiben Felhasználó úgy érzi, hogy a Szabadtéri Néprajzi Múzeum nem tudott a Felhasználó számára kielégítő megoldást nyújtani problémájára, jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél. Ilyen szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), a bíróság, és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.), amely az elektronikus reklámokhoz kapcsolódó kérdésekben illetékes.